HVAC UVC STERILIZACIJA VAZDUHA

Kompanija Propokan Pro je ekspert u ultraljubičastom pročišćavanju vazduha, pružajući najnaprednije isplative UVC sisteme za sterilizaciju vazduha u kanalima za ventilaciju i klimatizaciju i klima komorama. HVAC UVC sistemi dizajnirani su da maksimiziraju vreme izlaganja isporučujući ultraljubičastu energiju potrebnu za izuzetno visoku efikasnost sterilizacije vazduha. Sistemi HVAC UVC koriste se širom sveta u komercijalnim, medicinskim instalacijama. To su najefikasniji dostupni sistemi za sterilizaciju vazduha u kanalima za ventilaciju i klimatizaciju, te pored zdravstvene zaštite utiču i na smanjenje troškova potrošnje električne energije.

KAKO RADI SISTEM UVC STERILIZACIJE VAZDUHA U KANALIMA ?

Instaliran paralelno sa protokom vazduha unutar kanala, HVAC UVC sistemi za sterilizaciju vazduha rade u bilo kojoj zgradi, objektu sa centralizovanim ventilacionim sistemom i poboljšavaju kvalitet vazduha u zatvorenom. Detalje o HVAC UVC sistemu pogledati u Tehničkom listu.

TESTIRANA I DOKAZANA TEHNOLOGIJA

Naši patentirani, vrhunski, a pristupačni sistemi maksimiziraju vreme kontakta virusa i bakterija u vazduhu sa UVC izvorima zračenja da bi u jednom prolazu dezinfikovali 99% vazduha ili površina. Testiranje je izvršeno u akreditovanoj laboratoriji za ispitivanje, koja je istovremeno i sertifikaciono i kontrolno telo. Agencija za lekove i medicnska sredstva Republike Srbije je svojim stručnim mišljenjem potvrdila da se HVAC UVC sistem ne smatra medicinskim sredstvom, te da nije usklađen sa EU direktivom 93/42/EEC (direktiva za opšta medicinska sredstva), odnosno EU direktivom 98/79/EC (direktiva za in vitro dijagnostička medicinska sredstva).

Na strani Mitovi i činjenice o UVC tehnologiji razjašnjene su najčešće zablude sa kojima se korisnici susreću.

SUNCE I UV ZRACI

Sunce zrači UV (ultraljubičaste) zrake sa talasnim dužinama koje uništavaju i deaktiviraju zagađivače koji se nalaze u atmosferi. Baš kao i UVA, UVB i UVC zračenje sunca, i HVAC UVC sistemi za sterilizicaciju vazduha zrače UVC zrake talasne dužine 253,7 nm, donoseći isti prirodni proces u zatvorenom prostoru. HVAC UVC sistemi, instalirani unutar ventilacionog i klimatizacionog kanala, neprestano uništavaju viruse i bakterije dok putuju kroz zgradu, postajući pravi sistem za sterilizaciju vazduha.

DOZE UVC ZRAČENJA POTREBNE ZA DEAKTIVACIJU COVID 19

Najnovija istraživanja iz više nezavisnih studija, 1. INAF-a i Univerziteta u Milanu, Italija, 2. Signify-a i Bostonskog univerziteta, USA, 3. Univerziteta u Essenu, Nemačka i 4. Univerziteta u Hiroshimi, Japan otkrivaju potrebne doze UVC zračenja talasne dužine 253,7 nm za deaktivaciju SARS CoV-2 (virus Covid-19).

Sve studije pokazuju značajno smanjene potrebe za dozama zračenja u poređenju sa prethodnom procenom (20,1 mJ/cm2 za smanjenje log3) koja je zasnovana na proseku različitih srodnih virusa u porodici Coronaviridae.

Doza zračenja HVAC UVC sistema određena je u skladu sa standardom ISO 15714:2019 – Metoda procene potrebne doze UVC zračenja za uništavanje mikroorganizmima u vazduhu koji prolaze kroz UVGI uređaje koji zrače u kanalu, i u skladu sa Sanitarnim i epidemiološkim standardima Ruske federacije – „Upotreba UV baktericidnog zračenja za dezinfekciju vazduha“ – R 3.5.1904-04