PP zaštita ventilacionih i dimovodnih kanala

Ventilacija i odimljavanje

 

Protivpožarna zaštita ventilacionih i dimovodnih kanala u trajanju od 120 min. brzo i efikasno se obezbeđuje primenom Propokan sistema zaštite.

 

Komponente sistema

Sistem protivpožarne zaštite kanala Propokan sastoji se od tri glavne komponente:

  1. Odmašćivač
  2. Prajmer (50±20 µm) –  FIRE S EPO
  3. Protivpožarni premaz (350±50 µm)

Opciono, na površinu protivpožarnog premaza može se naneti i bilo koja boja iz RAL karte, što poboljšava vizuelnu dopadljivost, a ne utiče na funkciju zaštićenog kanala u slučaju požara.


1. Kanal – Odmašćivač

2. Prajmer

3. Protivpožarni premaz

4. RAL boja
 

 

Kanali

Sistemom Propokan mogu se štititi kanali koju su izrađeni u skladu sa standardom DW 144, pravougaonog ili kružnog poprečnog preseka.

 

Ispitivanja (atesti)

Propokan sistem je ispitan u laboratoriji FIRES (Slovačka) akreditovanoj prema ILAC MRA (https://ilac.org/about-ilac/) koja je ujedno i sama akrediatciono i sertifikaciono telo.

Ispitivanja su izvršena u skladu sa:

  • (SRPS) EN 1366-1: Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 1: Ventilacioni kanali
  • (SRPS) EN 1366-9: Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 9: Kanali za ekstrakciju dima iz jednog požarnog sektora
  • (SRPS) EN 13501-4: Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 4: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar na komponentama sistema za kontrolu dima

 

Klasifikacija

Na osnovu ispitivanja prema (SRPS) EN 13501-4 Propokan sistem je klasifikovan kao:

≤1250×1000 mm E600 120 ho1000 single

 

Delovanje vatre

S obzirom da je Propokan sistem ispitan u potpunosti u skladu sa (SRPS) EN 1366-1 delovanje vatre moguće je:

Spolja (Tip A)

Iznutra (Tip B)

 

Ostali elementi ugradnje

S obzirom da je Propokan sistem ispitan u potpunosti u skladu sa (SRPS) EN 1366-9 i (SRPS) EN 1366-1, ostali elementi koji se štite su prodori i nosači kanala.

[vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]