Izvođenje

Ova sekcija predstavlja rezime najčešće postavljanih pitanja od strane projektanata i izvođača koje smo do sada označili u isto vreme i kao jako korisna za upoznavanje sa sistemom PP zaštite Propokan:

Izvođenje

 

 • Kolika je potrošnja sistema Propokan po m2 razvijene površine štićenog kanala ?

Odgovor: Potrošnja sistema Propokan (u skladu sa Tehničkim listovima komponenti sistema) je:

– Protivpožarni premaz: 2,0 kg/m2 za debljinu suvog filma od 1mm. Kako je atestnom dokumentacijom zahtevan suvi sloj debljine 300-350µm  to je za 1m2 zaštićene površine potrebno 0,6 do 0,7 kg premaza.

– PP Prajmer: 0,15 kg/m2 za debljinu suvog filma od 30 µm što je ujedno i zahtevano atestnom dokumentacijom (50±20µm).

 • Da li se preko sistema zaštite može naneti završna boja iz RAL karte ?

Odgovor: Da. Završna boja iz RAL karte se može naneti preko sistema PP zaštite Propokan i to bez ikakvog uticaja na funkciju i efikasnost zaštite. Ovo u mnogome doprinosi vizuelnoj dopadljivosti zaštičenog kanala, uklapanju u enterijer i posebnim zahtevima investitora.

 • Da li je sistem Propokan vodoperiv ?

Odgovor: Da. Kanal se nakon ugradnje može prati ili čistiti vlažnom krpom bez ikakvog uticaja na funkcionalnost PP zaštite.

 • Da li je potrebna posebna obuka za nanosenje sistema zaštite Propokan ?

Odgovor: Da, ali ona se bitno ne razlikuje od nanošenja drugih premaza ili farbi.

 • Da li potrebna posebna licenca za nanošenje (izvođenje radova) sistema zaštite Propokan ?

Odgovor: Ne, međutim u skladu sa domaćim zakonima kompanija koja se bavi izvođenjem protivpožarnih instalacija mora posedovati odgovarajuće licence.

 • Da li je potreban neki poseban alat za nanošenje sistema Propokan ?

Odgovor: Protivpožarni premaz se može nanositi airless aparatom, četkom ili valjkom, a PP prajmer se može nanositi kompresorom, četkom ili valjkom.

 • Da li sistem Propokan oslobađa štetne gasove prilikom izlaganja vatri (u toku požara) ?

Odgovor: Ne, Propokan sistem je HCFC (halogen free freon free) što znači da u toku izlaganja povišenoj temperaturi ne emituje halogen i freon i ne ugrožava ljude i okolinu.

 • Koliki je vek trajanja sistema Propokan nakon nanošenja na kanal ?

Odgovor: Vek trajanja je neograničen.

 • Da li se sistem Propokan može koristiti samo za zaštitu prodora kanala kroz zid ?

Odgovor: Da, PP zaštita prodora kanala kroz zid je sastavni deo ispitivanja koja su izvršena u skladu sa EN 1366-1 i EN 1366-9 tako da se sistem Propokan može koristiti za zaštitu prodora kanala kroz zid.

 • Da li se sistem Propokan može koristiti za zaštitu prodora cevi i kablova kroz zid ili ploču ?

Odgovor: Da, sistem Propokan je ispitan i u skladu sa (SRPS) EN 1366-3.

 • Na kojim materijalima se može korisititi sistem zaštite Propokan ?

Odgovor: Propokan sistem se može nanositi na pocinkovani čelični lim, crni čelični lim, kao i na čelik.

 • Da li postoji preporučena temperatura materijala na koji se nanosi Propokan sistem ?

Odgovor: Da, preporuka je da temperatura površine materijala (čelicni lim) bude iznad +5 °C.

 • Da li se Propokan sistem nanosi na sve četiri strane kanala, u slučaju da se kanal montira uz plafon ?

Odgovor: Da, u skladu za zahtevima samih standarda i opisa testova u (SRPS) EN 1366-1 i (SRPS) EN 1366-9, kanal se mora zaštititi sa sve četiri strane, i sam plafon ne može zameniti gornju stranu kanala.

 • Da li se pored kanala, Propokan sistemom štite spojevi i nosači kanala ?

Odgovor: Da, u skladu za zahtevima samih standarda i opisa testova u (SRPS) EN 1366-1 i (SRPS) EN 1366-9, nosači kanala (navojna šipka i L profil) i spojevi delova kanala (prirubnice) se moraju zaštititi.