Projektovanje, proizvodnja kanala, montaža ventilacionih i klimatizacionih sistema

Pri projektovanju ventilacionog sistema rešavaju se problemi vezani za kvalitet unutrašnjeg vazduha. Budući da je izmena vazduha jedini način za kvalitetan vazduh u zatvorenom prostoru, projekat ventilacije mora obezbediti funkcionalan sistem koji će vršiti cirkulaciju vazduha kroz objekat kao i njegovu zamenu sa spoljašnjim vazduhom. Optimalna količina izmene vazduha u prostoru varira u zavisnosti od brojnih parametara od kojih je osnovni namena objekta. Pravilno isprojektovan sistem ventilacije mora zadovoljiti sve zahteve u oblasti zdravstvene, ekološke i protivpožarne zaštite.

Elementi ventilacionog sistema su:

  •     kanali (horizontalni i vertikalni), kroz koje se  transportuje vazduh, isparenja, dim i sl.
  •     anemostati, rešetke za usis i odsis vazduha
  •     ventilatori
  •     klima komore
  •     filteri
  •     protivpožarne klapne

Pored pravilno isprojektovanog ventilacionog sistema neophodno je obezbediti i profesionalnu montažu kako bi se obezbedila maksimalna funkcionalnost sistema. Bez obzira na veličinu i namenu objekta naš profesionalni tim isprojektovaće za Vas ventilacioni sistem a ekipa na terenu će izvršiti profesionalnu montažu uz poštovanje zahteva struke.