Design, production of ducts, installation of ventilation and air conditioning systems

Pri projektovanju ventilacionog sistema rešavaju se problemi vezani za kvalitet unutrašnjeg vazduha. Budući da je izmena vazduha jedini način za kvalitetan vazduh u zatvorenom prostoru, projekat ventilacije mora obezbediti funkcionalan sistem koji će vršiti cirkulaciju vazduha kroz objekat kao i njegovu zamenu sa spoljašnjim vazduhom. Optimalna količina izmene vazduha u prostoru varira u zavisnosti od brojnih parametara od kojih je osnovni namena objekta. Pravilno isprojektovan sistem ventilacije mora zadovoljiti sve zahteve u oblasti zdravstvene, ekološke i protivpožarne zaštite.

Elementi ventilacionog sistema su:

  •     kanali (horizontalni i vertikalni), kroz koje se  transportuje vazduh, isparenja, dim i sl.
  •     anemostati, rešetke za usis i odsis vazduha
  •     ventilatori
  •     klima komore
  •     filteri
  •     protivpožarne klapne

Pored pravilno isprojektovanog ventilacionog sistema neophodno je obezbediti i profesionalnu montažu kako bi se obezbedila maksimalna funkcionalnost sistema. Bez obzira na veličinu i namenu objekta naš profesionalni tim isprojektovaće za Vas ventilacioni sistem a ekipa na terenu će izvršiti profesionalnu montažu uz poštovanje zahteva struke.