ProHlorKan

BAZENSKI VENTILACIONI KANALI OTPORNI NA HLOR I OSTALA AGRESIVNA ISPARENJA za ventilacione sisteme zatvorenih bazena.

BAZENSKI VENTILACIONI KANALI OTPORNI NA HLOR I OSTALA AGRESIVNA ISPARENJA su zaštićeni ProHlorKan sistemom, dvokomponentnim osnovnim antikorozivnim i termoizolacionim premazom na bazi  epoksidnog veziva i završnim premazom koji je otporan na isparenja Hlora i ostalih agresivnih isparenja.

ProHlorKan sistem je posebno formulisan da daje kvalitetnu i dugotrajnu antikorozivnu i termoizolacionu zaštitu pocinkovanih čeličnih kanala u enterijeru i eksterijeru, izloženih izrazitim korozionim uslovima i agresivnim isprarenjima hlora, itd.