Partneri

Inovativni pristup, profesionalni i edukativni poslovni angažman pored ostalog podrazumeva blisku saradnju sa našim partnerima koji se bave proizvodnjom komponenata Propokan protivpožarnog sistema zaštite (Pitura d.o.o.) kao i distribucijom i montažom gotovog proizvoda, protivpožarnog kanala za ventilaciju i odvod dima i toplote (Eko-dim, d.o.o., Iluterm d.o.o, Alfaco d.o.o., Termo&Cold d.o.o., Montgrej d.o.o. Crna Gora).

 

Proizvodnja

Pitura d.o.o. Beograd – lider na polju proizvodnje, uvoza i distribucije premaza i prajmera proizvodi komponente Propokan protivpožarnog sistema zaštite – odmašćivač i prajmer.  
https://www.pitura.co.rs

 

Distribucija i montaža

Montaža propivpožarnog kanala za ventilaciju i odvod dima i toplote kao i distribucija komponenata Propokan sistema zaštite:

 

member od

Komunalno preduzeće Eko-dim d.o.o, Beograd –

EKODIM postoji i neprekidno posluje još od 1996. godine, a 2012. godine postao je Komunalno preduzeće ,,EKO-DIM’’ d.o.o..
Za sve ove godine, postavljeni su visoki ciljevi na planu kvaliteta usluga koje se pružaju, vodeći isključivo računa o potrebama klijenata. Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj su poslovne politike, profesionalnosti i želje za konstantnim napretkom.
KP „EKO-DIM’“ d.o.o., se bavi dimničarskim uslugama, sistemima ventilacije i klimatizacije:


KP „EKO – DIM“ d.o.o. poseduje tim dobro obučenih i stručno osposobljenih radnika sa kvalitetnom opremom, alatom i uređajima za obavljanje svih gore pomenutih delatnosti.

http://ekodim.rs

 

Iluterm d.o.o, Beograd – projektovanje i izvođenje termotehničkih instalacija kao i ugradnje i očitavanja merno regulacione opreme.
http://iluterm.com

 

Alfaco inženjering d.o.o, Čačak  – proizvodnja, projektovanje i izvođenje termotehničkih  i elektro instalacija                                                                                 (grejanje, hlađenje, klimatizacija i ventilacija, kao i elektromotorni pogon i upravljanje).          

http://alfacoing.com

 

Termo & Cold d.o.o, Beograd – projektovanje i izvođenje termotehničkih instalacija kao i proizvodnja ventilacionih kanala, distributivnih                    elemenata, i čeličnih konstrukcija.
https://termocold.rs/

 

Montgrej d.o.o, Podgorica, Crna Gora – montaža HVAC opreme i instalacija, grejanje, hlađenje i klimatizacija, kao i servisiranje, puštanje u rad opreme i instalacija, proizvodnja HVAC delova instalacija i projektovanje.
https://montgrej.me

 

Projektovanje

B2 Project – projektovanje instalacija ventilacije, klimatizacije, grejanja i hlađenja u građevinarstvu.

Projektovanje se vrši u skladu sa domaćim i inostranim standardima (SRPS;  ASHRAE; EN; VDI, BS; SNiP, SanPin itd.), na srpskom, ruskom i engleskom jeziku.

Shodno zahtevima savremenog građevinarstva, projektovanje je organizovano i u BIM sofveru.

B2 Project biro može da ponudi izradu projekata svih vrsta instalacija u građevinarstvu na domaćem i inostranom tržištu (arhitekturu, mašinske, elektro instalacije, vodovod i kanalizacija, sprinkler, projekti automatike, itd.).

Rad B2 Project-a je zasnovan na poštovanju važećih propisa, tehničkih standarda i preporuka renomiranih međunarodnih tehničkih društava i istovremenom traženju najboljeg mogućeg rešenja uzimajući u obzir ekonomska ograničenja i ekološke interese.

Reference predstavljaju projekti objekata raznolikih namena (tržni centri, hotelski kompleksi, medicinski objekti, industrijski objekti raznih namena, privatne vile, poslovni, obrazovni, komercijalni i rezidencijalni objekti).

http://www.b2project.rs

 
 

STUDIO ARCHITONIC – predstavlja samostalan, fleksibilan i operativan tim stručnjaka profesionalno osposobljenih da na najvišem nivou realizuje poslove iz oblasti arhitekture i dizajna, tehničko – tehnološke podrške, stručnog nadzora, projektnih finansija, nabavke i organizacije.

Obavlja poslove i pruža usluge arhitektonsko građevinskog projektovanja aerodroma, poslovnih, stambenih, školskih, industrijskih, komercijalnih i turističkih kapaciteta, kao i ostalog potrebnog za realizaciju javnih i privatnih investicija.

Jedna od referentnih konsultanskih kuća specijalizovanih za pružanje usluga i kreiranje optimalnih rešenja u interakciji sa klijentima kroz definisanje konkretnih zahteva i potreba, uz sagledavanje sposobnosti i mogućnosti za njihovu uspešnu realizaciju.

http://www.architonic.rs

[vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]