Intumescentni premazi

Intumescentni premazi su tankofilmni premazi koji su inertni na niskim temperaturama, ali ekspandiraju prilikom povišenih temperatura i posledično stvaraju penasti sloj (oblogu) koji je slabo provodljiv i predstavlja temperaturni izolator.

  • Mogu se primenjivati za zaštitu od požara na čelicnim konstrukcijama i kanalima za odvod dima i tolpote do 120 min.
  • Nanose se lako i brzo pomoću četke, valjka ili airless kompresora.
  • Nanošenje intumescentnih premaza može se vršiti i van gradilišta (u proizvodnim pogonima i radionicama) pa nakon toga elementi mogu biti montirani na gradilištu što umnogome može uštedeti period izvođenja u kritičnim fazama projekta.
  • Završne boje iz RAL karte mogu se nanositi preko intumescentnih premaza bez ikakvog uticaja na vatrootpornost, a sa ciljem uklapanja u enterijer i vizuelne dopadljivosti.
  • Završni premazi, kao i sami intumescentni premazi, mogu se dorađivati i popravljati nakon manjih oštećenja.
  • Intumescentni premazi mogu se primeniti na pocinkovanim i prohromskim površinama sa istom efikasnošću kao i kod crnog čelika.
  • Proizvođači intumescentnih premaza su ustanovili udruženje za ovu vrstu premaza Intumescent Coating Forum (ICF), kako bi konstantno usavršavali metode proizvodnje, testiranja, instalacije i inspekcije ove vrste materijala.

ICF website: https://www.coatings.org.uk/search/category.aspx?CategoryId=24

Princip rada intumescentnih premaza:

 
 

Tehnika nanošenja premaza

Pictures taken from http://www.thamesidefirestopping.com     and    http://www.thermoguarduk.com


[vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]