Propokan Pro u finalu takmičenja Najbolja tehnološka inovacija 2019. godine osvojio 5. mesto

Misija takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju jeste promovisanje preduzetničke inovativne klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

U finalu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, održanom 21.12.2019. godine, u studiju RTS-a, tim Propokan Pro sa inovacijom „Protivpožarni kanal za ventilaciju i odvod dima zaštićen sistemom  PP premaza“ osvojio je 5. mesto.