Ekspertski izveštaj o ispitivanju otpornosti na požar u skladu sa EN 13501-4 sa proširenom primenom