HVAC UVC SISTEM – REZULTATI TESTIRANJA EFIKASNOSTI

Propokan Pro doo, lider na tržištu Republike Srbije u ultraljubičastim sistemima za dezinfekciju HVAC sistema, uspešno je završio 1. fazu testiranja svojih proizvoda za rezidencijalne, komercijalne i zdravstvene objekte na efikasnost uništavanja svih virusa i bakterija, uključujući i SARS-CoV-2 (virusa koji uzrokuje COVID-19 bolest). U izveštaju o ispitivanju pod nazivom „Neutralizacija virusa i bakterija mikrobiološkim sistemom UVC zračenja“, navodi se da projektovana doza zračenja HVAC UVC Sterilizacionog Kanala, izlaganjem UVC zracima talasne dužine 253,7 nm, uništava sve viruse i bakterije sa efikasnošću većom od 99,00%.

Testiranje je izvršeno u akreditovanoj laboratoriji za ispitivanje, koja je istovremeno i sertifikaciono i kontrolno telo. Test je dizajniran da modelira vreme izlaganja uporedno s inaktivacijom svih virusa i bakterija, uključujući i virus SARS-CoV-2 u vazduhu koji se kreće u HVAC sistemu ili ventilaciji. Testiran je proizvod HVAC UVC Sterilizacioni Kanal, namenjen kako stambenim tako i komercijalnim i zdravstvenim objektima. Trenutno je u toku ispitivanje faze 2.

Propokan Pro d.o.o. sada, kao pouzdani dobavljač mikrobioloških sistema, ima potvrdu za dezinfekciju vazduha i površina. Propokan Pro d.o.o. je širom sveta prepoznat u oblastima dezinfekcije UVC zračenjem i kvaliteta vazduha u zatvorenom. Naš proizvod smanjuje zagađenje vazduha u zatvorenom prostoru, steriliše viruse, bakterije i plesni, neutrališe mirise i obezbeđuje dezinfekciju vazduha i površina bez hemikalija. Propokan Pro d.o.o. je prepoznatljiv po svojim inovacijama, brojnim patentima i nagradama.

HVAC UVC Sterilizacioni Kanal nije namenjen dijagnozi, lečenju, sprečavanju ili lečenju bilo koje bolesti.

Agencija za lekove i medicnska sredstva Republike Srbije je svojim stručnim mišljenjem br. 515-00-02055-2020-7 od 06.11.2020., potvrdila da se HVAC UVC Sterilizacioni kanal ne smatra medicinskim sredstvom, tj. da nije usklađen sa EU direktivom 93/42/EEC (direktiva za opšta medicinska sredstva), odnosno EU direktivom 98/79/EC (direktiva za in vitro dijagnostička medicinska sredstva), tako da za njegovo stavljanje u promet na tržište Republike Srbije, nije potrebno pribaviti Rešenje o registraciji medicinskog sredstva.