O nama – Profil kompanije

 • Istorijat i delatnost
  • Osnovna privredna aktivnost „Propokan pro“ d.o.o. Beograd, predstavlja zaštitu od požara kanala za ventilaciju i odimljavanje upotrebom ekspandirajućih premaza, u skladu sa evropskim  normama i tehničkim standardima. Pored te osnovne aktivnosti ova kompanija se bavi i poslovima vezanim za termičku zaštitu pocinkovanih čeličnih kanala i cevi, kao i poslovima sterilizacije vazduha u klimatizacionim kanalima na bazi UVC zračenja.

   Kompanija Propokan Pro sastoji se od vrsnih profesionalaca iz oblasti prava, ekonomije i mašinstva, višestruko međunarodno nagrađivanih i sa iskustvom u radu u najvećim svetskim multinacionalnim kompanijama. Kompanija Propokan Pro d.o.o. kao pravni naslednik kompanije Firestop konstrukcije d.o.o., dobitnik je prestižnog priznanja “Global award for perfection and ideal performance”, kao i priznanja “Total Quality Customer Satisfactions”. Osvajanjem priznanja, kompanija je postala član međunarodne asocijacije OMAC (Otherways Management Association Club), sertifikacionog tela koje je član američkog udruženja za upravljanje kvaliteta menadžmentom.

    

   • Vizija i koncept

   Zagvornici smo savremenog poslovnog koncepta, tehničkih invovacija i modernih trendova u poslovanju baziranih na poštovanju propisanih standarda, evropskih normi i inzenjerskih pravila.

   To je upravo rezultiralo Propokan Pro protivpožarnim kanalom urađenim po najnovijim evropskim standardima kao gotovog proizvoda koji će još olakšati i ubrzati protivpožarnu zaštitu u segmentu ventilacije i odimljavanja.

   Naša nastojanja su usmerena ka tome da u svemu pomažemo investitorima, projektantima, izvođačima i svim ostalim saradnicima radi bržeg i efikasnijeg okončanja poslova, tj. realizaiji projekata jer to upravo predstavlja zajednički cilj.

    

   • Poslovanje

   Kompanija Propokan Pro d.o.o. je 2019. godine učestvovala u takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, i nagrađena za najbolji proizvod u kategoriji građevinskih materijala – Propokan sistem protivpožarne zaštite ventilacionih i dimovodnih kanala.

   Novi inovativni proizvod HVAC UVC kanal, kompanije Propokan Pro d.o.o. 2020. godine je prepoznat i podržan od strane Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije, u okviru akcije sprečavanja širenja i suzbijanja zarazne bolesti Covid 19, „Budi i ti heroj”. Svoje inovativno rešenje kompanija Propokan Pro d.o.o. je stavila na raspolaganje Republici Srbiji za vreme krize izazvane pandemijom virusa Covid-19.

   Sva tri glavna proizvoda u ponudi kompanije Propokan Pro d.o.o. su zaštićena patentom kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

   Patentno rešenje za pronalazak pod nazivom “Protivpožarni kanal za ventilaciju i odvod dima i toplote”, pravno je zaštićeno i zavedeno pod brojem 2020/6197-MP-2019/0069, objavljeno je u Glasniku intelektulne svojine Republike Srbije juna 2020. godine.

   Patentna prijava za pronalazak pod nazivom “Termoizolacija klimatizacionih i ventilacionih kanala i cevovoda za toplu i hladnu vodu i vodenu paru”, pravno je zaštićena i zavedena pod brojem 2020/0016.

   Patentna prijava za pronalazak pod nazivom “HVAC UVC sterilizacioni kanal”, pravno je zaštićena i zavedena pod brojem 2020/0017.