Propokan sistem – tehničko rešenje

Protivpožarni sistem ventilacije i odvoda dima i toplote je dizajniran da prenosi dim, vrele gasove i plamen iz oblasti u oblast, i da dovodi svež vazduh u područje požara. Iz tog razloga neophodno je obezbediti protivpožarnu zaštitu ovih sistema za bezbednost života i naravno zaštitu objekata i imovine.

Evropski i domaći standardi (SRPS) EN 1366-1 i (SRPS) EN 1366-9 imaju za cilj propisivanje minimalnih uslova kojima se namerava:   

  • Ograničenje širenja dima kroz sistem kanala u objektu u toku požara  
  • Ograničenje širenja vatre kroz kanalne sisteme u objektu u toku požara
  • Omogućavanje dotoka svežeg vazduha u objekat u toku evakuacije   
  • Omogućavanje da se sistem vazdušnih kanala u zgradi, objektu koristi za dodatnu svrhu kontrole dima    

Propokan sistem protivpožarne zaštite ventilacionih i dimovodnih kanala namenjenih za dovod i za izvlačenje dima, obezbeđuje održavanje njihovog integriteta i poprečnog preseka unutar požarnog sektora, kako bi se omogućio maksimalni protok dima koji se može odvesti sa mesta požara.

Propokan sistem nudi  konsultantima, projektantima i izvođačima radova, efikasan način zaštite kanala za odvod dima i ventilaciju. Pruža otpornost na požar od 120 minuta uz upotrebu lokalno proizvedenih pocinkovanih kanala (pravougaonog i kružnog poprečnog preseka) zaštićenog protivpožarnim premazom. Sistem je testiran u ILAC i MRA akreditovanoj  laboratoriji FIRES u skladu sa međunarodnim standardima EN 1366-1, EN 1366-9 i EN 13501-4, a primena na teritoriji Srbije odobrena je od strane nadležnog Ministarstva.

Primena:    

  • Sistemi za odvod dima i toplote    
  • Kuhinjski sistemi za izvlačenje dima  
  • Sistemi za izjednačavanje pritiska      
  • Sistemi ventilacije