PROPOKAN PRO zaštita ekspandirajućim premazima nudi brojne prednosti u odnosu na druge sisteme protivpožarne zaštite, a posebno je značajno da se radi o ekološki prihvatljivom sistemu baziranom na materijalima kojima se ne zagađuje već se njima štiti životna sredina HCFC. Primenom ovog sistema protivpožarne zaštite obezbeđuje se standardizovana izrada i montaža kanala za odimljavanje po DW 144, obezbeđuje se zaštita nosača kanala na kojima se nalazi opterećenje što se ne postiže sa ostalim sistemima zaštite.Najbitnije je u slučaju požara da kanali zadrže svoj INTEGRITET I STABILNOST kako bi omogućili nesmetan protok dima, te time opravdali svoju funkciju, šta se u potpunosti postiže ovim sistemom zaštite. Protivpožarni, ekspandirajući premazi su vodorazredivi, njihovo nanošenje je brzo i bezopasno po ljude i okolinu, a rezultati zaštite su izuzetno efikasni. Za razliku od ostalih sistema protivpožarne zaštite, ovim sistemom se za mnogo kraće vreme i uz uštedu prostora i finansijskih sredstava postižu delotvorniji rezultati. PROPOKAN SISTEM  zaštite  garantuje 120 minuta zaštite u slučaju požara. Njime se obezbeđuje ušteda prostora jer ne smanjuje nivo garaže, niti se opterećuje konstrukcija kanala, pa se samim tim ne povećava kvadratura zaštite. Vizuelno je privlačniji jer je moguć RAL, odnosno moguće je nanošenje završne boje po izboru investitora. Ovaj sistem zaštite štedi vreme izvođenja radova koje je za 60 do70% kraće u odnosu na druge sisteme zaštite. I na kraju, ali nikako poslednje po značaju, cena ovog sistema zaštite je niža u odnosu na ostale sisteme protivpožarne zaštite.