Propokan Pro uspešno završio POWER UP program za inovativna preduzeća

Svetska banka, u okviru programa PowerUp: Jačanje kapaciteta kompanija u ranoj fazi razvoja u zemljama Zapadnog Balkana, je pokrenula namenski program za više od 200 kompanija koji finansira Evropska unija u okviru Programa za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana (WB EDIF) i sprovodi ga uz podršku eminentne konsultantske kompanije Deloitte.