Propokan Pro uspešno završio POWER UP program za inovativna preduzeća

Светска банка, у оквиру програма PowerUp: Јачање капацитета компанија у раној фази развоја у земљама Западног Балкана, је покренула наменски програм за више од 200 компанија који финансира Европска унија у оквиру Програма за развој и иновације предузећа Западног Балкана (WB EDIF) и спроводи га уз подршку еминентне консултантске компаније Deloitte.