Tradicionalni sistem za ventilaciju i odvod dima u odnosu na Jet Fan ventilacioni sistem u podzemnim garažama

Podzemne zatvorene garaže postaju standardna mesta za parkiranje u urbanim područjima, a zdravlje i sigurnost javnosti su prioritet broj jedan. Sistem ventilacije sa Jet Fan ventilatorima je relativno nov sistem ventilacije podzemnih garaža koji za cilj ima da obezbedi čisto i bezbedno okruženje parkinga. Jet Fan ventilatori su prvenstveno namenjeni ventilaciji tunela. Proizvođači Jet Fan ventilatora tvrde da su njihovi sistemi ventilacije veoma efikasni u poređenju sa konvencionalnim kanalskim sistemima za ventilaciju i odvod dima u podzemnim garažama.

Na ovu temu je urađeno više akademskih analiza, koje pokazuju da sistemi ventilacije sa Jet Fan ventilatorima imaju ozbiljnih nedostataka. Čak i sami proizvođači Jet Fan ventilatora ukazuju na probleme bezbednosti podzemnih garaža u slučaju kombinacije Jet Fan sistema sa sistemom prskalica.

„Kašnjenje u pokretanju Jet Fan ventilatora od 5-7 min nakon detekcije požara bilo bi poželjno iz dva razloga:

• Odlaganje aktiviranja Jet Fan ventilatora pruža najbolje uslove za evakuaciju uzvodno i nizvodno od požara;

• Odlaganjem aktiviranja Jet Fan ventilatora može se izbeći izazivanje kašnjenja u aktiviranju prskalica u područjima u blizini sedišta vatre.“

Preuzeto sa sajta proizvođača Jet Fan ventilatora: https://www.novenco-building.com/


Comparison of Ducting and Ductless Ventilation system for Car parks – Smoke Contours

1.Kako je pokazala analiza pojednostavljenog uzorka, sistem samo sa Jet Fan ventilatorima nije prikladan za podzemne garaže sa pregradnim zidovima. Samo konvencionalni sistem od kanala za ventilaciju i odvod dima ne zavisi od pregradnih zidova. Ako je potrebno, svi ventilacioni sistemi mogu biti deo aktivnog sistema zaštite od požara. Glavni zadaci sistema za odvod dima su sigurnost života i smanjenje štete na zgradi u slučaju požara. Duže izlaganje pregradnih zidova i plafona vrućim gasovima može izazvati rušenje betona i opasne uslove za vatrogasce. Stoga bi trebalo razmotriti izbor Jet Fan ventilacionog sistema kao mehaničkog sistema za ventilaciju u podzemnim garažama sa pregradnim zidovima.

Preuzeto iz dokumenta: http://propokanpro.com/wp-content/uploads/2019/05/Analysis-of-Jet-Fan-Ventilation-System-installed-in-an-Underground-Car-Park-with-Partition-Walls.pdf

2. Rezultati su pokazali da ventilacioni sistem za gašenje požara nije bio u stanju da dovoljno provetri podzemnu garažu kada su izduvna okna postavljena u oba dela garaže, a Jet Fan ventilatori su bili usmereni na odgovarajuća okna. Čak 575 sekundi nakon što je požar ugašen, garaža je još uvek znatno bila zagađena. Premeštanje oba izduvna okna na stranu nasuprot glavnom dovodu vazduha rezultiralo je velikom količinom svežeg vazduha koji se širio kroz celu garažu. Shodno tome, garaža je bila dobro provetrena, putevi za evakuaciju su bili bez dima, a zagađenje je bilo eliminisano za manje od 600 sekundi nakon što je požar ugašen. Simulacije su pokazale da je pravilna lokacija elemenata ventilacionog sistema ključna za postizanje visoke efikasnosti sistema za ventilaciju požara sa Jet Fan ventilatorima. Iako je stopa promene vazduha zaista važan parametar za razmatranje, smanjenje intenziteta ventilacije sa 15 na 10 stopa promene vazduha po satu, u ovom istraživanju imalo bi samo sekundarni efekat na efikasnost Jet Fan sistema za ventilaciju požara.

Pruzeto iz dokumenta: http://propokanpro.com/wp-content/uploads/2019/05/Designing-Jet-Fan-Ventilation-for-an-Underground-Car-Park-by-CFD-simulation.pdf

3. U CFD analizi uvek postoje greške. Važno je poznavati izvore tih grešaka i preduzeti odgovarajuće mere opreza. Glavni izvor greške za CFD analizu je odabrana numerička metoda za rešavanje Navier-Stokesovih jednačina. Neke od numeričkih tehnika koje se koriste u CFD-u su Finite metode razlika, Finite metode elemenata i Finite metode zapremine. Jedan FLUENT se koristi u Finite metodi zapremine i izvor greške nastaje kada se diskretizuju transportne jednačine. Napravljene su interpolacije da bi se pronašle vrednosti na licima ćelija, dok se sve informacije čuvaju u ćelijskim centrima. Ovo je glavna aproksimacija metode konačne zapremine.

Preuzeto iz dokumenta: http://propokanpro.com/wp-content/uploads/2019/05/DESIGN-AND-ANALYSIS-OF-SMOKE-AND-FIRE-IN-ENCLOSED-SPACES-USING-CFD.pdf